บริการของเรา

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทำไมต้องมีตู้เมนไฟฟ้าในบ้าน หรือโรงงาน อุปกรณ์ไฟฟ้าที่จำเป็นสำหรับบ้าน🏡หรือโรงงาน 🏭 อย่างหนึ่งคือ ตู้เมนไฟฟ้า เรามาทำความรู้จักหน้าที่ของตู้เมนไฟฟ้ากันครับ ⚡️หน้าที่หลักของตู้เมนไฟฟ้า ⚡️คือ จ่ายไฟฟ้าไปตามหน่วยวงจรไฟฟ้าที่ทางผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า (วิศวกรไฟฟ้า) หรือเจ้าของบ้านกำหนด ที่เรียกว่า Circuit (เซอร์กิส) ตามห้องต่างๆ หรือชนิดเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิด และ📌📌ทำหน้าที่ตัดวงจรไฟฟ้าในกรณีแต่ละ Circuit ใช้ไฟฟ้าเกินกำลังที่กำหนดไว้ ในแต่ละลูกย่อยของตู้เมนไฟฟ้า📌📌 ซึ่งโครงสร้างของตู้เมนไฟฟ้าจะมีเซอร์กิตเบรกเกอร์เมน 🔅ทำหน้าที่ตัดวงจรไฟฟ้าทั้งหมดของบ้าน ในกรณีใช้ไฟฟ้าเกินขนาดที่ตู้เมนระบุไว้หรือกรณีไฟฟ้าลัดวงจร
มาทำความรู้จักสายไฟฟ้ากันนะครับว่าแบ่งประเภทอย่างไร ⚡️สายไฟฟ้า⚡️แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1. สายไฟฟ้าแรงดันต่ำ (Low Voltage Power cable) เป็นสายไฟที่ใช้กับแรงดันไม่เกิน 750 V. เป็นสายหุ้มฉนวน ทำด้วยทองแดงหรืออะลูมิเนียม โดยทั่วไปเป็นสายทองแดงสายขนาดเล็กจะเป็นตัวนำเดี่ยว แต่สายขนาดใหญ่เป็นตัวนำตีเกลียว วัสดุฉนวนที่ใช้กับสายแรงดันต่ำคือ Polyvinyl Chloride